Kadra - ZSP11

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach
oraz
Przedszkole Miejskie nr 3 w Gliwicach
Przejdź do treści

Kadra

Organizacja

DYREKTOR ZESPOŁU- mgr Beata Oparczyk
wicedyrektor zespołu - mgr inż. Joanna Król
wicedyrektor zespołu - mgr Gabriela Sobczyk


Nauczyciele edukacji przedszkolnej:

mgr Teresa Chadynka
mgr Małgorzata Flak
mgr Anita Henkel
mgr Dorota Kurzac
mgr Marzena Małota
mgr Joanna Michałowska
mgr Agnieszka Mikrut
mgr Kazimiera Szankowska
mgr Anna Wielogórska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

mgr Joanna Bilińska
mgr Joanna Gruszka
mgr Karolina Jurczuk
mgr Grażyna Koniarska
mgr Katarzyna Kościelniak
mgr Jolanta Willner
mgr Ewa Żakowska

Nauczyciele języka polskiego:

mgr Irmgarda Baluch
mgr Sandra Caban
mgr Marzena Michaliszyn
mgr Monika Najda

Nauczyciele języka angielskiego:

mgr Małgorzata Głowala
mgr Błażej Kozok
mgr Grażyna Kozub

Nauczyciele języka niemieckiego:

mgr Paweł Bugajski
mgr Paweł Przywara

Nauczyciele matematyki:

mgr Jolanta Cyboń - Turowska
mgr Aneta Kleczka
mgr inż. Joanna Król
mgr inż. Maria Orłowska

Nauczyciele przyrody:

mgr Monika Stęplewska
mgr Joanna Wrześniewska

Nauczyciele biologii:

mgr Joanna Wrześniewska

Nauczyciele historii:

mgr Agnieszka Kucharska
mgr Damian Sifczyk

Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie:

mgr Damian Sifczyk

Nauczyciele fizyki:

mgr inż. Bożena Błażejczyk
mgr Marcin Kęska

Nauczyciele chemii:

mgr Bożena Sozańska

Nauczyciele geografii:

mgr Monika Stęplewska

Nauczyciele zajęć technicznych:

mgr Katarzyna Kościelniak

Nauczyciele muzyki:

mgr Beata Piotrowska

Nauczyciele plastyki:

mgr
Beata Piotrowska
mgr Joanna Wrześniewska

Nauczyciele zajęć komputerowych:

mgr Jolanta Cyboń - Turowska

Nauczyciele wychowania fizycznego:

mgr Jacek Adamczak
mgr Anita Jeniec
mgr Beata Polewka

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa:

mgr Joanna Schőn

Nauczyciele doradztwa zawodowego:

mgr Karolina Obrycka

Nauczyciele religii:

mgr Joanna Noras
mgr Mariola Polok

Nauczyciele świetlicy:

mgr Bożena Bednarska - Zielińska
Magdalena Łabnowska
mgr Ewa Zembik

Nauczyciele biblioteki:

mgr Beata Oparczyk
mgr Justyna Libor

Pedagog szkolny:

mgr Magdalena Rudnicka

Psycholog szkolny:

mgr Karolina Obrycka

Logopeda szkolny:

mgr Sandra Caban
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
w Gliwicach
ul. Tarnogórska 59
44-100 Gliwice

e-mail: sekretariat@zsp11.gliwice.eu
Wróć do spisu treści