Dni wolne - ZSP11

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11

Szkoła Podstawowa nr 7
oraz
Przedszkole Miejskie nr 3
Przejdź do treści

Dni wolne

Organizacja
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
6 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 186 poz. 1245),
 
w SP 7 ustalone są w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,
        Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców SP 7:
 
następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2017/2018:
 
·        2 i 3 listopada – (dni po dniu Wszystkich Świętych)
 
·        30 kwietnia – (dzień przed świętem 1 Maja)
 
·         2 maja – (dzień między dniami ustawowo wolnymi – 1 i 3 maja)
 
·         4 maja – (dzień po święcie 3 Maja)
 
·        1 czerwca - (piątek po Bożym Ciele)
 
W w/w dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
szkoła zorganizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów SP 7
 
w godzinach 630 - 1630
 
Wróć do spisu treści