ZSP11

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11

Szkoła Podstawowa nr 7
oraz
Przedszkole Miejskie nr 3
Przejdź do treści
Zwrot kwoty w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego
Szanowni Rodzice,
Informujemy, iż na podstawie. art. 22 ust. 3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika
lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.
Powyższy przepis odnosi się do wszystkich podręczników, zarówno zakupionych ze środków dotacji celowej
jaki i tych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej
Nr konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, Szkoła Podstawowa nr 7 w Gliwicach
90 1050 1285 1000 0022 8923 2304
Wróć do spisu treści